22/05/2024
cookies

Actualización de la Guía sobre el Uso de Cookies

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha revisado su Guía para adaptarla a las Directrices 03/2022 emitidas por el Comité Europeo de Protección de […]
20/05/2024
wifi

Directrices para el uso de tecnologías de rastreo Wi-Fi en los tratamientos que incorporen tecnologías de seguimiento Wi-Fi

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’Autoritat Basca de Protecció de Dades i el Consell de Transparència i Protecció de […]
20/05/2024
logo-aepd

Modificació de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

El 9 de maig de 2023, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat una actualització de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre […]
20/05/2024
RGPD

Novetats en les avaluacions d’impacte

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha introduït nous criteris per a les avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades (AIPD). Aquestes avaluacions són imprescindibles […]
15/06/2023
iot

IOT i protecció de dades

El terme internet de les coses, IdC (en anglès, Internet of Things, IoT) fa referència a la interconnexió de dispositius electrònics: electrodomèstics, llums, cotxes, dispositius industrials, […]
10/05/2023
teletreball i protecció de dades

Amenaces i recomanacions pel teletreball

Si bé el teletreball no és una novetat, amb la COVID-19 ha passat de ser una opció minoritària a ser una necessitat. El teletreball, en si […]
13/04/2023
xarxes socials

Xarxes Socials: riscos i recomanacions

Les xarxes socials són la manera de mantenir el contacte amb amics, familiars, companys de feina, etc. Veient el gràfic d’usuaris mensuals, no hi ha dubte […]
03/03/2023
menores y protección de datos

Menors i protecció de dades

Internet i les xarxes socials són presents a tots els racons de la societat i els menors no hi són aliens. Els anomenats natius digitals també […]
08/02/2023
datos sensibles

Dades mèdiques i dades especialment sensibles

L’RGPD qualifica algunes categories de dades com a especialment sensibles; són les categories especials. Aquestes dades poden afectar de forma significativa els drets i les llibertats […]