Consultoria

En què consisteix la consultoria RGPD

A LleidaPRO som consultors en protecció de dades i implantem el nou reglament europeu. La Consultoria en Protecció de Dades de Lleidapro li garanteix el compliment normatiu legal, tecnològic i d'organització per a la seva companyia donant solucions diverses per a cada tipus d'aspecte a tractar i sector empresarial. Disposem de consultors en protecció de dades amb una àmplia experiència en el sector, així com un gabinet jurídic que ens avala. A LleidaPRO som membres de l'ApCpD (Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos).

Evolució de la Consultoria en Protecció de Dades
En el món d'avui, els avenços tecnològics i la informàtica han facilitat a les organitzacions la possibilitat d'emmagatzemar gran quantitat de dades personals tant dels seus clients i proveïdors com dels seus propis treballadors o candidats. Referits, entre d'altres, al número de telèfon i correu electrònic personal, gustos i preferències o dades de salut. Abans de l'entrada en vigor del RGPD i la nova LOPDGDD, per a què les organitzacions tractessin lícitament les dades de caràcter personal, se'ls exigia complir amb l'anterior Llei de Protecció de Dades i el seu Reglament de Desenvolupament. No obstant això, els riscos que comporten els nous sistemes de tractament, l'increment en la magnitud de l'intercanvi i la recollida de dades i la manca d'harmonització entre les normatives dels diferents estats membres, van impulsar que les institucions europees promulguessin el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). El RGPD d'obligatori compliment des del 25 de maig de 2018, juntament amb la nova LOPDGDD, d'obligat compliment des el 7 de desembre de 2018, impliquen que les organitzacions han d'estar adaptades a les noves exigències imposades per les dues.

Adaptació de la LOPD al nou RGPD

Des de LleidaPRO els oferim un servei diferencial a l'adaptació de la LOPD al nou Reglament General de Protecció de Dades, ja que disposem de consultors experts en protecció de dades que l'ajudaran al llarg de tot el procés d'implantació, adaptació i manteniment del nou RGPD.

Tractaments
S'identificaràn les dades a tractar i es farà un registre d'activitats de tractament de dades. Es deixen de registrar els fitxer a l'Agència Española de Protecció de Datos.
Anàlisi de riscos
Desenvolupament del Document relatiu a l'Anàlisi de Riscos amb les seves corresponents mesures de seguretat per a l'adaptació de la seva organització al RGPD.
Sistema d’ Avaluació
Realització d'un Sistema d'Avaluació facilitant informació detallada sobre les mesures de seguretat que caldrà establir en funció dels seus riscos i sensibilitat dels tractaments declarats.
Anàlisi prèvia
Si escau, es realitzarà una anàlisi prèvia de què hi ha implantat i tota la seva documentació anterior. Si no es disposa es començarà des de 0.
Nivells de risc
Avaluació del nivell de riscos aplicable a tots els tractaments que emmagatzemen, gestionen, processen, dades de caràcter personal.
Contractes amb tercers
Redacció de tots els contractes d’encarregats de tractament amb les empreses externes que puguin tenir accés a dades per la prestació de serveis amb el contingut mínim que estableix el RGPD.
Formació i informació
Serveis de Formació i Informació necessària sobre la normativa, funcions i obligacions que ha d'emprendre amb la nova normativa europea.
Avaluació d’ Impacte
Realització d'una avaluació d'impacte, sempre que sigui necessari.
Clàusules
Revisió de totes les clàusules informatives i de consentiment d’acord amb el que estableix el RGPD.
Manteniment Protecció de Dades

Una vegada que s'ha realitzat l'adaptació de la LOPD al nou reglament europeu RGPD (GDPR), els nostres especialistes estaran sempre disponibles davant de qualsevol dubte o incidència que pugui produir-se. Li oferim un servei preventiu i proactiu perquè la seva empresa compleixi amb la legislació vigent.

Potser estava buscant:
Consultoria en protecció de dades a Lleida, empresa de protecció de dades Lleida, RGPD Lleida, adaptació RGPD Lleida, adequació protecció de dades a Lleida, empresa consultora en protecció de dades, consultors RGPD.

Sol·liciti informació sense compromís


    Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho sol·liciti i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a LLEIDA PRO estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.

    Declaro que he llegit i accepto la política de privacitat.