04/09/2020
Lleida PRO RGPD i consultoria de protecció de dades a Lleida protecció infantil

RGPD: Tractament de dades de menors

El RGPD regula les condicions aplicables al consentiment de menors en relació amb els serveis de la societat de la informació. En concret l’article 8 regula […]